By Province
 
By City / Town
 
By Suburb
 
 
 
 
 
Roofmen Hermanus
 
 
 
 
Middelburg Attorneys and Lawyers
Nell & Lombard Prokureurs
Nell & Lombard Prokureurs
Kerkstraat 63 ( Walter Sisulu Straat)
Middelburg
Tel : 013 282 9200
Fax : 013 282 0665
Cell : 0828206299 / 0829265565
Contact : L. NELL / D. LOMBARD
E-mail : Click Here
Web Address : Click Here
Fields of Speciality
Familiereg
Skuldinvordering
Arbeidsreg
Derdeparty eise
Registrasie van regspersone
Notariële Verbande
Opstel van Testamente
View Full Details
Ons firma hanteer verskeie fasette van die Reg. Siviele Proses, welke insluit Hoë Hof, Streekshof en Landdroshof litigasie. Strafsake hantering daarvan In die Landdroshof, Hoë Hof en ook Streekshof. Familiereg – Egskeidings in Hoë Hof en Streekshof, Onderhoud, Gesinsgeweld en Kinderhof verrigtinge. Skuldinvordering Landdroshof en Streekshof. Arbeidsreg, Derdeparty eise, Boedelbereddering, Kommersiële werk wat insluit opstel van kontrakte, Registrasie van regspersone, oprigting van Trusts ensomeer. Uitsettings, bring van dranklisensie aansoeke. Notariële dienste ingesluit maar nie beperk Tot registrasie van Huweliksvoorwaardekontrakte, Notariële Verbande, Aktes, Opstel van Testamente asook sekwestrasies, rehabilitasies en likwidasies.
GERHARD VAN ZYL PROKUREURS
GERHARD VAN ZYL PROKUREURS
LAMELBOUGEBOU, SUITE 2
MIDDELPARKEERAREA, MIDDELBURG
Tel : 013-282 5366
Fax : 013-282 5368
Cell : 082 571 2591
Contact : Gerhard van Zyl
E-mail : Click Here
Web Address : N/a
Fields of Speciality
Strafreg
Transporte
Boedels
Litigasie
 
 
View Full Details
Strafreg, transporte, boedels, litigasie
 
 
 
 
 
Supra Private Investigators
 
Bonnox fencing
 
 
 
 
 
 
 
 
  Copyright© Attorneys SA Directory - 2012-2014. All rights Reserved- Designed and hosted by Agri24