By Province
 
By City / Town
 
By Suburb
 
 
 
 
 
Roofmen Hermanus
 
 
 
 
Klerksdorp Attorneys and Lawyers
Eugene Harmse Ingelyf
Eugene Harmse Ingelyf
Buffelspark, Eenheid 14, Buffelsdoornweg 48
Flamwood, Klerksdorp
Tel : 018 468 8876 / 8973
Fax : 086 699 9995
Cell : 082 874 4133
Contact : Eugene Harmse / Andre Olivier
E-mail : Click Here
Web Address : www.eugeneharmse.co.za
Fields of Speciality
Siviele Litigasie
Kriminele aangeleenthede
Kontrakte
Boedels
Oordragte van eiendom
Arbeidsaangeleenthede
Skuldinvordering
View Full Details
‘n jong dinamiese praktyk met uiters professionele dienslewering en is dit ons doelwit om alle aangeleenthede so spoedig en koste effektief as moontlik af te handel. Ons spesialiseer in die volgende: Siviele Litigasie, Kriminele aangeleenthede, Kontrakte, Boedels, Oordragte van eiendom, Arbeidsaangeleenthede en skuldinvordering
Owen L'Ange Attorneys
Owen L'Ange Attorneys
61 Ametis Street, Wilkoppies
Klerksdorp
Tel : 018 - 4684455
Fax : 018-4684443
Cell : 0824615830
Contact : Owen L'Ange
E-mail : Click Here
Web Address : Click Here
Fields of Speciality
Property transactions
Commercial agreements
Trusts
Administration of estates
Wills
Litigation
Matrimonial law
View Full Details
We offer a full range of legal services on a personal basis and believe in building lasting relationships with our clients. We focus on property transactions, commercial agreements, trusts, administration of estates, wills, litigation, matrimonial and collections matters.
Rina Oldewage Attorneys
Rina Oldewage Attorneys
29 Konig street
Elandsheuwel, Klerksdorp
Tel : 076 020 6880
Fax : N/a
Cell : 076 020 6880
Contact : Rina Oldewage
E-mail : Click Here
Web Address : Click Here
Fields of Speciality
Writing of Wills for free
Administration of deceased Esates
.
.
.
.
.
View Full Details
Writing of Wills for free, Administration of deceased Esates
A. M. Wentzel Attorneys
A. M. Wentzel Attorneys
Readmanstraat / Street 104, Wilkoppies
Klerksdorp
Tel : 018 468 1088
Fax : 018 468 1164
Cell : 018 468 1088
Contact : Stephan Kaalsen
E-mail : Click Here
Web Address : Click Here
Fields of Speciality
Attorney
Conveyancer
Notary
Valuer
Real estate transactions
Estates
Damage compensation claims
View Full Details
Attorney, conveyancer, notary, valuer, real estate transactions, estates, damage compensation claims
Theron, Jordaan & Smit Inc.
Theron, Jordaan & Smit Inc.
81 BUFFELDOORN ROAD
WILKOPPIES, KLERKSDORP
Tel : (018) 462 6511/2/3 / (018) 462 1506
Fax : 018 462 3790/018 462 1509
Cell : 083 455 6593
Contact : Esme Coetzer
E-mail : Click Here
Web Address : www.tjsproc.co.za
Fields of Speciality
Attorney’s
Estate Planning
Deceased Estates
Conveyancing
Labour Consultants
Notaries
.
View Full Details
Attorney’s, Estate Planning and Deceased Estates, Conveyancing, Labour Consultants, Notaries
Prokureurs, Boedelberedderaars, Transportbesorgers, Arbeidskonsultante, Notarisse
Rinnie Benade Prokureurs
Rinnie Benade Prokureurs
Kock straat 63
Klerksdorp, 2570
Tel : 018 4626740 /4624398
Fax : 018 4626728
Cell : 084 5982023
Contact : Rinnie Benade
E-mail : Click Here
Web Address : Click Here
Fields of Speciality
Skuldhersiening
Boedelbeplanning
Testamente
Eiendomstransporte
Egskeidings
.
.
View Full Details
Ons lewer 'n wye reeks regsdienste, waaronder skuldhersiening, boedelbeplanning, opstel van testamente en bereddering van boedels, eiendomstransporte, egskeidings en mediasie in egskeidingsaangeleenthede (regte van minderjariges en verdeling van boedels)
 
 
 
 
 
Supra Private Investigators
 
Bonnox fencing
 
 
 
 
 
 
 
 
  Copyright© Attorneys SA Directory - 2012-2014. All rights Reserved- Designed and hosted by Agri24