By Province
 
By City / Town
 
By Suburb
 
 
 
 
 
Roofmen Hermanus
 
 
 
 
Hazyview Attorneys and Lawyers
Wolfaardt Prokureur
Wolfaardt Prokureur
Allie van Bergenstraat 30
Le Passage Gebou, Witrivier
Tel : 013 7500320
Fax : 013 7500324
Cell : 083 3000016
Contact : Ernst Wolfaardt / Marietjie Roelofse
E-mail : Click Here
Web Address : Click Here
Fields of Speciality
Aktevervaardiger en Notaris
Huweliksvoorwaarde
Kommersiële kontrakte
Testamente
Boedelberedding
Korrespondent
Dorpstigting
View Full Details
Aktevervaardiger en Notaris spesialiseer in transportering van onroerende eiendom, onderverdelings, Dorpstigting, registrasie van verbande en aanverwante aangeleenthede. Opstel van Huweliksvoorwaarde-,kommersiële kontrakte, testamente en boedelberedding.Hanteer self indiening en registrasies te Mpumalanga Aktekantoor. Korrespondente opdragte welkom.
 
 
 
Tel :
Fax :
Cell :
Contact :
E-mail : Click Here
Web Address : Click Here
Fields of Speciality
 
 
 
 
 
 
 
View Full Details
 
 
 
 
 
 
Supra Private Investigators
 
Bonnox fencing
 
 
 
 
 
 
 
 
  Copyright© Attorneys SA Directory - 2012-2014. All rights Reserved- Designed and hosted by Agri24