By Province
 
By City / Town
 
By Suburb
 
 
 
 
 
Roofmen Hermanus
 
 
 
 
Brits Attorneys and Lawyers
ED RAS, BURGER & VENNOTE
ED RAS, BURGER & VENNOTE
45 LUDORF STRAAT
BRITS
Tel : 012 252 0110
Fax : 012 252 6684
Cell : 012 252 0110
Contact : ERNST BURGER
E-mail : Click Here
Web Address : Click Here
Fields of Speciality
Koopkontrakte
Huurkontrakte
Litigasie
Boedels
.
.
.
View Full Details
ED Ras, Burger en Vennote is gestig in 1928 en het deur die dekades ‘n goeie reputasie opgebou. Dit is ons motto om toegewyde en professionele diens te lewer aan ons kliënte. Ons is ‘n algemene praktyk, maar fokus op oordragte en onderverdeling van plase, opstel van koopkontrakte, huurkontrakte en verskeidenheid van ander kontrakte soos huweliksvoorwaardekontrakte, die bereddering van boedels en algemene litigasie.
 
 
 
Tel :
Fax :
Cell :
Contact :
E-mail : Click Here
Web Address : Click Here
Fields of Speciality
 
 
 
 
 
 
 
View Full Details
 
 
 
 
 
 
Supra Private Investigators
 
Bonnox fencing
 
 
 
 
 
 
 
 
  Copyright© Attorneys SA Directory - 2012-2014. All rights Reserved- Designed and hosted by Agri24